Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

alv [21-04-2018 11:17]
mwilhelm [Commissie van Beroep]
alv [04-05-2019 10:44] (huidige)
fedorvdm [Vergaderstukken]
Regel 1: Regel 1:
-====== ALV 21 april 2018 ======+====== ALV 4 mei 2019 ======
  
 ===== Uitnodiging ALV voor de Leden der JWG ===== ===== Uitnodiging ALV voor de Leden der JWG =====
Regel 17: Regel 17:
  
 //Datum en tijd// \\ //Datum en tijd// \\
-Op **zaterdag 21 april 2018**, wordt de volgende ALV gehouden, aanvang 11:30, **opening vergadering 12:30**.+Op **zaterdag 4 mei 2019**, wordt de volgende ALV gehouden, aanvang 11:30, **opening vergadering 12:30**.
  Toegang en lunch zijn gratis. Op de ALV vertelt het hoofdbestuur wat er het afgelopen jaar in de vereniging heeft gespeeld en wat het van plan is het aankomende jaar te allemaal te doen. Alle leden van de JWG zijn hierbij uitgenodigd om te komen. Dus ook elk lid jong, oud, actief of niet.  Toegang en lunch zijn gratis. Op de ALV vertelt het hoofdbestuur wat er het afgelopen jaar in de vereniging heeft gespeeld en wat het van plan is het aankomende jaar te allemaal te doen. Alle leden van de JWG zijn hierbij uitgenodigd om te komen. Dus ook elk lid jong, oud, actief of niet.
 Als je wilt, kun je ook je mening geven over het beleid van de JWG, vragen stellen en suggesties doen. Over sommige kwesties wordt gestemd op de ALV.   Als je wilt, kun je ook je mening geven over het beleid van de JWG, vragen stellen en suggesties doen. Over sommige kwesties wordt gestemd op de ALV.  
Regel 31: Regel 31:
 Voor meer informatie over de ALV of de vacatures kun je mailen naar [[secretaris@sterrenkunde.nl]]. Voor meer informatie over de ALV of de vacatures kun je mailen naar [[secretaris@sterrenkunde.nl]].
  
-Hopelijk tot 21 april!+Hopelijk tot 4 mei!
    
-Mariska Weusten,\\ +Fedor van den Meiracker,\\ 
-Secretaris der JWG\\ +Voorzitter der JWG\\ 
-[[secretaris@sterrenkunde.nl]]+[[hb-list@sterrenkunde.nl]]
  
 ===== Agenda ===== ===== Agenda =====
 +• Opening \\
 • Mededelingen en vaststelling van de agenda \\ • Mededelingen en vaststelling van de agenda \\
 • Ingekomen stukken\\ • Ingekomen stukken\\
-• Notulen ALV der JWG van 22 april 2017\\ +• Notulen ALV der JWG van 21 april 2018\\ 
-• Jaarverslag over 2017\\+• Jaarverslag over 2018\\
 • StUV\\ • StUV\\
 • Raad van Commissarissen \\ • Raad van Commissarissen \\
-• Fotojaarverslag 2017\\ +• Fotojaarverslag 2018\\ 
-• Financiën verslag 2017\\+• Financiën verslag 2018\\
 • Kascommissie\\ • Kascommissie\\
 • Samenstelling hoofdbestuur & bestuurswissels\\ • Samenstelling hoofdbestuur & bestuurswissels\\
 • Beleidsvoornemens\\ • Beleidsvoornemens\\
-• Begroting 2018\\+• Begroting 2019\\
 • Vaststelling Contributies\\ • Vaststelling Contributies\\
 • Commissie van beroep\\ • Commissie van beroep\\
Regel 55: Regel 56:
 • Rondvraag\\ • Rondvraag\\
 • Sluiting\\ • Sluiting\\
- 
- 
- 
  
 ===== Vergaderstukken ===== ===== Vergaderstukken =====
-{{:jaarverslag_2017.pdf|Jaarverslag 2017}}\\ 
-{{:stuv_jaarverslag_2017.pdf|Jaarverslag 2017 Stichting Universum}}\\ 
-{{:alv:financieel_verslag_2017.pdf|Financieel jaarverslag 2017}}\\ 
-{{:alv:afrekening_2017_begroting_2018.xlsx|Resultaten 2017 & Begroting 2018}}\\ 
-{{:alv:alleen_overzicht.xlsx|Resultaten AmeriKa 2017}}\\ 
-{{:alv:herverdeling_reserveringen.pdf|Plan herverdeling reserveringen}} 
- 
- 
  
 +{{:alv/jaarverslag-v2.pdf|Jaarverslag 2018}}\\
 +{{:alv:alv:jwg_alv_2019_financieel_verslag.pdf|Financieel Jaarverslag 2018}}\\
 +{{:alv:stuv_jaarverslag_2018_v2.docx|Jaarverslag Stichting Universum en Raad van Commissarissen}}\\
 +{{:alv:notulen_alv_2018.docx|Notulen ALV 2018}}
 ===== Bestuursmutaties ===== ===== Bestuursmutaties =====
  
 === Aftredende bestuurder === === Aftredende bestuurder ===
-Voorzitter: **Rianne Plantenga**\\ +•       Algemeen bestuurslid (Hoofdredacteur): **Martijn Wilhelm**\\
-• Secretaris: **Mariska Weusten**\\ +
-• Algemeen bestuurslid: **Rafaël Mostert**\\ +
-Algemeen bestuurslid: **Lucas van Duin**\\+
  
 === Voorgestelde kandidaten === === Voorgestelde kandidaten ===
-• Voorzitter: **Fedor van den Meiracker**\\ 
-• Secretaris: **Casper Barendrecht**\\ 
-• Algemeen bestuurslid (Afdelingscoördinator): **Thijs Desain**\\ 
-•       Algemeen bestuurslid (Hoofdredacteur): **Martijn Wilhelm**\\ 
  
-=== Geplande samenstelling HB na ALV van 21 april 2018 ===+•       Hoofdredacteur: **Tünde Meijer** (algemeen bestuur)\\ 
 +• Algemeen bestuurslid: **Ilva Noa Stellingwerf**\\ 
 +• Algemeen bestuurslid: **Vladimir van Dongen**\\ 
 + 
 +=== Geplande samenstelling HB na ALV van 4 mei 2019 ===
  
 • Voorzitter: **Fedor van den Meiracker** (dagelijks bestuur)\\ • Voorzitter: **Fedor van den Meiracker** (dagelijks bestuur)\\
Regel 89: Regel 80:
 • Secretaris: **Casper Barendrecht** (dagelijks bestuur)\\ • Secretaris: **Casper Barendrecht** (dagelijks bestuur)\\
 • Afdelingscoördinator: **Thijs Desain** (algemeen bestuur)\\ • Afdelingscoördinator: **Thijs Desain** (algemeen bestuur)\\
-•       Hoofdredacteur: **Martijn Wilhelm** (algemeen bestuur)\\+•       Hoofdredacteur: **Tünde Meijer** (algemeen bestuur)\\ 
 +• Algemeen bestuurslid: **Ilva Noa Stellingwerf**\\ 
 +• Algemeen bestuurslid: **Vladimir van Dongen**\\
  
 ===== Commissie van Beroep ===== ===== Commissie van Beroep =====
  
-=== Geplande samenstelling CvB na ALV van 21 april 2018 ===+=== Geplande samenstelling CvB na ALV van 4 mei 2019 ===
  
-• Leden: **Marcel Vonk**, **Joost Hartman**, **Heleen Pothuis** \\ +• Leden: **Joost Hartman**, **Heleen Pothuis****Petra van der Meijs** \\ 
-• Reserveleden: **Petra van der Meijs****Rogier van het Schip**, **Hilde-Lotte Bouius**  \\+• Reserveleden: **Rogier van het Schip**, **Hilde-Lotte Bouius**,**Marcel Vonk**  \\