ALV 27 juni 2020

Notulen ALV 2020

Hier de notulen van de ALV van 2020; als je inhoudelijke op- of aanmerkingen hebt, kan je mailen naar Ilva Noa Stellingwerf (Secretaris).

Uitnodiging ALV voor de Leden der JWG

Beste JWG lid,

We willen je graag van harte uitnodigen bij de komende Algemene LedenVergadering (afgekort ALV)

Wat is nou een Algemene ledenvergadering? De JWG heeft zo' n 500 leden. Van deze leden zijn er ongeveer 50 actief in de besturen van afdelingen, kampen en verschillende commissies. Deze actieve leden zorgen voor activiteiten binnen de vereniging en zijn dus erg belangrijk om de JWG staande te houden. Het hoofdbestuur van de JWG houdt bij alle besturen een oogje in het zeil en neemt belangrijke beslissingen die de hele JWG aangaan. Een keer per jaar organiseert het hoofdbestuur een ALV, om uitleg en verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar. Helaas is het dit jaar, in verband met het Coronavirus, niet mogelijk om met zijn allen in levende lijven samen te komen, daarom is er gekozen om de ALV dit jaar via het online platform Jitsi Meet te houden.

Locatie
De ALV wordt gehouden op het internet, middels Jitsi Meet. Dit is volledig in-browser: je hoeft dus niets te downloaden! In de bijlage vind je een screenshot van het programma met een beschrijving van de relevante knopjes. Waarschijnlijk ken je de basis van de etiquette van online conferenties inmiddels wel:

  • Zet je microfoon standaard uit, tenzij je de beurt hebt om te praten
  • Als je iets wil vragen of zeggen, gebruik je de knop om een hand op te steken, of type je een . (een punt) in de chat.
  • Als je een camera aanhebt, zorg dan dat dat niet te afleidend is voor anderen
  • Jitsi-specifiek: gebruik de Background-blurring NIET, dat vertraagt het signaal enorm.

De vergadering zal dus plaatsvinden op Jitsi, je kunt de vergaderzaal bereiken via https://meet.jit.si/JWG-ALV-2020-op-afstand. Er zal een wachtwoord op de vergadering zitten, deze is per email verstuurd, en eventueel na te vragen met een mail naar jwg-bureau@sterrenkunde.nl.

Datum en tijd
Op zaterdag 27 juni 2020, wordt de volgende ALV gehouden, aanvang 11:30, opening vergadering 12:30. Toegang is gratis. Op de ALV vertelt het hoofdbestuur wat er het afgelopen jaar in de vereniging heeft gespeeld en wat het van plan is het aankomende jaar allemaal te doen. Alle leden van de JWG zijn hierbij uitgenodigd om te komen. Dus ook elk lid jong, oud, actief of niet. Als je wilt, kun je ook je mening geven over het beleid van de JWG, vragen stellen en suggesties doen. Over sommige kwesties wordt gestemd op de ALV.

Vacatures
De leden van het hoofdbestuur worden op de ALV gekozen. Als er een vacature is, draagt het hoofdbestuur een kandidaat voor en/of kan een kandidaat zichzelf voordragen. Voor de lijst van open vacatures zie Vacaturepagina.

Er zijn meerdere vacatures open voor het hoofdbestuur! We zoeken een Secretaris, Afdelingscoördinator, Vrijwilligerscoördinator, een Algemeen Bestuurslid Internetcommissie en een Algemeen bestuurslid Communicatiecommissie.

Voor meer informatie over de ALV of de vacatures kun je mailen naar secretaris@sterrenkunde.nl.

Hopelijk tot 27 juni!

Io van den Meiracker,
Voorzitter der JWG
hb-list@sterrenkunde.nl

Agenda

• Opening
• Ingekomen stukken
• Mededelingen en vaststelling van de agenda
• Notulen ALV der JWG van 4 mei 2019
• Jaarverslag over 2019
• StUV
• Raad van Commissarissen
• Fotojaarverslag 2019
• Financiën verslag 2019
• Kascommissie
• Samenstelling hoofdbestuur & bestuurswissels
• Beleidsvoornemens
• Begroting 2020
• Vaststelling Contributies
• Commissie van beroep
• Wat verder ter tafel komt
• Rondvraag
• Sluiting

Vergaderstukken

Bestuursmutaties

Aftredende bestuurder

• Penningmeester: Cyrano Chatziantoniou (dagelijks bestuur)
• Secretaris: Casper Barendrecht (dagelijks bestuur)
• Algemeen bestuurslid: Ilva Noa Stellingwerf
• Algemeen bestuurslid: Vladimir van Dongen

Voorgestelde kandidaten

• Penningmeester: Vladimir van Dongen (dagelijks bestuur)
• Secretaris: Ilva Noa Stellingwerf (dagelijks bestuur)
• Algemeen bestuurslid: Cyrano Chatziantoniou
• Algemeen bestuurslid: Marijn Bliekendaal

Geplande samenstelling HB na ALV van 27 juni 2020

• Voorzitter: Io van den Meiracker (dagelijks bestuur)
• Penningmeester: Vladimir van Dongen (dagelijks bestuur)
• Secretaris: Ilva Noa Stellingwerf (dagelijks bestuur)
• Afdelingscoördinator: Thijs Desain (algemeen bestuur)
• Hoofdredacteur: Tünde Meijer (algemeen bestuur)
• Algemeen bestuurslid: Cyrano Chatziantoniou
• Algemeen bestuurslid: Marijn Bliekendaal

Geplande samenstelling CvB na ALV van 27 juni 2020

• Leden: Joost Hartman, Heleen Pothuis, Petra van der Meijs
• Reserveleden: Rogier van het Schip, Hilde-Lotte Bouius,Marcel Vonk