ALV 21 april 2018

Uitnodiging ALV voor de Leden der JWG

Beste JWG lid,

We willen je graag van harte uitnodigen bij de komende Algemene LedenVergadering (afgekort ALV)

Wat is nou een Algemene leden vergadering? De JWG heeft zo' n 500 leden. Van deze leden zijn er ongeveer 50 actief in de besturen van afdelingen, kampen en verschillende commissies. Deze actieve leden zorgen voor activiteiten binnen de vereniging en zijn dus erg belangrijk om de JWG staande te houden. Het hoofdbestuur van de JWG houdt bij alle besturen een oogje in het zeil en neemt belangrijke beslissingen die de hele JWG aangaan. Een keer per jaar organiseert het hoofdbestuur een ALV, om uitleg en verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar.

Locatie
De ALV wordt gehouden op de sterrenwacht Sonnenborgh:
Zonnenburg 2
3512 NL Utrecht

Datum en tijd
Op zaterdag 21 april 2018, wordt de volgende ALV gehouden, aanvang 11:30, opening vergadering 12:30. Toegang en lunch zijn gratis. Op de ALV vertelt het hoofdbestuur wat er het afgelopen jaar in de vereniging heeft gespeeld en wat het van plan is het aankomende jaar te allemaal te doen. Alle leden van de JWG zijn hierbij uitgenodigd om te komen. Dus ook elk lid jong, oud, actief of niet. Als je wilt, kun je ook je mening geven over het beleid van de JWG, vragen stellen en suggesties doen. Over sommige kwesties wordt gestemd op de ALV.

Vacatures
De leden van het hoofdbestuur worden op de ALV gekozen. Als er een vacature is, draagt het hoofdbestuur een kandidaat voor en/of kan een kandidaat zichzelf voordragen. Voor de lijst van open vacatures zie Vacaturepagina.

Er zijn meerdere vacatures open voor het hoofdbestuur! We zoeken een Voorzitter, Secretaris, Afdelingscoördinator, een Algemeen Bestuurslid Internetcommissie en een Algemeen bestuurslid Communicatiecommissie.

Reiskosten
Ben jij een vrijwilliger voor de JWG? Dan worden jouw reiskosten misschien wel vergoed door de JWG! De JWG betaalt namelijk de reiskosten van één vrijwilliger van elk orgaan van de JWG. Wil je hier gebruik van maken? Stem dit dan even af met de rest van je afdeling of kamp en stuur een mailtje naar secretaris@sterrenkunde.nl.

Voor meer informatie over de ALV of de vacatures kun je mailen naar secretaris@sterrenkunde.nl.

Hopelijk tot 21 april!

Mariska Weusten,
Secretaris der JWG
secretaris@sterrenkunde.nl

Agenda

• Mededelingen en vaststelling van de agenda
• Ingekomen stukken
• Notulen ALV der JWG van 22 april 2017
• Jaarverslag over 2017
• StUV
• Raad van Commissarissen
• Fotojaarverslag 2017
• Financiën verslag 2017
• Kascommissie
• Samenstelling hoofdbestuur & bestuurswissels
• Beleidsvoornemens
• Begroting 2018
• Vaststelling Contributies
• Commissie van beroep
• Wat verder ter tafel komt
• Rondvraag
• Sluiting

Vergaderstukken

Bestuursmutaties

Aftredende bestuurder

• Voorzitter: Rianne Plantenga
• Secretaris: Mariska Weusten
• Algemeen bestuurslid: Rafaël Mostert
• Algemeen bestuurslid: Lucas van Duin

Voorgestelde kandidaten

• Voorzitter: Io van den Meiracker
• Secretaris: Casper Barendrecht
• Algemeen bestuurslid (Afdelingscoördinator): Thijs Desain
• Algemeen bestuurslid (Hoofdredacteur): Martijn Wilhelm

Geplande samenstelling HB na ALV van 21 april 2018

• Voorzitter: Io van den Meiracker (dagelijks bestuur)
• Penningmeester: Cyrano Chatziantoniou (dagelijks bestuur)
• Secretaris: Casper Barendrecht (dagelijks bestuur)
• Afdelingscoördinator: Thijs Desain (algemeen bestuur)
• Hoofdredacteur: Martijn Wilhelm (algemeen bestuur)

Commissie van Beroep

Geplande samenstelling CvB na ALV van 21 april 2018

• Leden: Marcel Vonk, Joost Hartman, Heleen Pothuis
• Reserveleden: Petra van der Meijs, Rogier van het Schip, Hilde-Lotte Bouius