Financieel Jaarverslag

De stukken

De link „Financieel jaarverslag 2011” leidt naar het verslag, zoals deze gepresenteerd is op de ALV.

Financieel Jaarverslag 2011

Op de website heeft tot en met 27 april een enigszins andere versie online gestaan. Mocht u deze versie hebben gedownload, dan kunt u hieronder een bestand vinden met de wijzigingen in het originele bestand om tot bovenstaand bestand te komen.

Aanvullingen op Jaarverslag 2011 1.0

Financiën voor dummies

Resultaat = Het overzicht van alle inkomsten en uitgaven in een jaar. Bijvoorbeeld: Je koopt voor 8 euro eieren en haalt 10 euro op. Inkomsten=10, Uitgaven=8 en Resultaat=2 euro winst

Balans = Een overzicht van alle bezittingen die we hebben en alle schulden en vorderingen. Ook reserveringen horen hierbij, omdat je als het ware het geld „schuldig” bent aan een bepaald doel. Om door te gaan met de eieren: Je had bijvoorbeeld aan het begin 20 euro in je portemonnee. Op dat moment is de balans: Portemonnee=20 euro. Dan koop je eieren. Dan is je balans: Portemonnee=12 euro, Bezittingen=8 euro. Na het (contant) verkopen van je eieren is je balans: Portemonnee= 22 euro, Bezittingen=0 euro.

Activa = Alles wat van ons is of van ons gaat worden. Ofwel voorraden, de kas, geld op rekeningen en vorderingen die we hebben. In het voorbeeld van de eieren zijn zowel de waarde van de voorraad eieren als het geld in de portemonnee Activa.

Passiva = Alles wat we aan iemand of aan een bepaald doel schuldig zijn. Stel je had die 20 euro geleend. Dan zag je startbalans er als volgt uit: Activa: Portemonnee=20 euro, Passiva: Schulden=20 euro. Na het kopen van de eieren ziet de balans er als volgt uit: Activa: Portemonnee=12 euro, Voorraad=8 euro, Passiva: Schulden=20 euro.

Kapitaal = Dat deel van je Activa wat je geen bestemming hebt gegeven en 'vrij' bent om te gebruiken. Om de balans in evenwicht te houden (maw op 0 te houden) staat deze aan de Passiva-kant. Na het verkopen van de eieren gekocht van geleend geld kun je de volgende balans opmaken: Activa: Portemonnee=22 euro, Voorraad=0 euro, Passiva: Schulden=20 euro. Maar waar gaat die 2 euro winst dan heen? Als je er geen bestemming voor hebt dan noem je het Kapitaal. Als je dat dan vervolgens aan de Passiva kant zet is Activa=Passiva. Een handige manier om te controleren of alles klopt!

Debiteur = Iemand die nog geld aan je schuldig is. Deze term wordt ook veel gebruikt als het geld dat iemand je voor iets schuldig is. Aangezien dit geld is dat je nog zou moeten krijgen, mag je het bij je Activa rekenen en kun je ook bedenken wat je er mee gaat doen.

Crediteur = Iemand aan wie je nog geld schuldig bent. Deze term wordt ook voor het bedrag gebruikt dat je nog iemand schuldig bent. Omdat je dit geld nog aan iemand moet betalen, kun je het niet uitgeven en moet je het apart zetten. Daarom staat het aan de Passiva-kant.