Aanmeldingsformulier voor het JWG Paaskamp 2023

Met dit online formulier kun je je aanmelden voor kamp. Lees het goed, vul het in, onderteken digitaal en verstuur het. Het kamp is van donderdagavond 6 april t/m maandagochtend 10 april 2023 en zal dit jaar (net als vorige jaren) plaats vinden op de Groepsaccommodatie De Roerdomp in Westelbeers, verblijf Op ’t Erf.

De voorlopige kampprijs bedraagt 105 euro voor leden, 134 euro voor niet-leden en 119 euro voor extra gezinsleden die nog niet lid zijn (die daarmee automatisch en tot wederopzegging lid worden van de JWG). Dit bedrag dient te worden overgemaakt op Giro NL37 INGB 0001242312 ten name van Kampgroep Jongerenwerkgroep NVWS, onder vermelding van je naam.

Je aanmelding is pas definitief als je dit formulier ingevuld en ondertekend hebt opgestuurd en daarvan een bevestiging hebt ontvangen. Enkele dagen voor de start van het kamp ontvang je een brief met daarin de laatste informatie.

Om de gelegenheid te geven om een carpool te organiseren, wordt in deze brief een lijst met de namen, e-mailadressen en woonplaatsen meegestuurd. Heeft u hier bezwaar tegen, laat dit dan schriftelijk weten.

Het Paaskamp is een inclusief kamp. Voor eventuele opmerkingen kun je terecht verderop in dit formulier.
Tijdens het kamp moet er iemand bereikbaar zijn voor de leiding. Indien wij in noodgevallen niemand kunnen bereiken op het eerste adres, zullen wij het tweede adres proberen.
Niet leden worden bij aanmelding automatisch lid en betalen daarvoor eenmalig €29. Dit zit dan inbegrepen in de kampprijs. Indien het lidmaatschap niet opgezegd wordt, betaalt u jaarlijks contributie. Dit gaat in vanaf het volgende kalenderjaar.
Gezinsleden van andere JWG-leden betalen minder contributie.

Er is een maximum aan het aantal deelnemers. Als u zich laat inschrijft, loopt u daarom het risico dat u op de wachtlijst komt te staan. Het kamp is voor kinderen van 8 t/m 13 jaar. Iedereen ouder dan 13 jaar komt ook op de wachtlijst te staan.

De JWG sluit GEEN ziektekosten verzekering af voor de duur van het kamp. We gaan ervan uit dat iedereen reeds goed verzekerd is. Controleer dit even.

N.B. Het niet betalen van het geld houdt geen afmelding in. Bij annulering van deelname tot 3 maanden voor de start van het kamp wordt er 10 euro administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering van deelname tussen 3 maanden en 2 weken voor het kamp wordt de helft van de kampprijs in rekening gebracht. Bij annulering van deelname binnen 2 weken voor de start van het kamp wordt de volledige kampprijs in rekening gebracht.

Tijdens het kamp worden filmpjes en foto’s gemaakt. Deze mogen door de JWG gebruikt worden voor plaatsing op de JWG fotogallery en ook voor plaatsing in de Universum en voor promotiedoeleinden. Heeft u hier bezwaar tegen, dan vragen wij u dit schriftelijk aan ons te melden.