Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

start [2018/06/14 23:19]
martien [Niek de Kort en Jan de Boer erelid KNVWS]
start [2018/06/15 10:01] (huidige)
martien [Niek de Kort en Jan de Boer erelid KNVWS]
Regel 21: Regel 21:
 Tijdens de algemene ledenvergadering werden de scheidende bestuursleden Niek de Kort en Jan Boer met algemene instemming benoemd tot erelid van de KNVWS. Op bijgevoegde foto spreekt Niek Jan de Boer toe tijdens het bekendmaken van het voorstel Jan tot erelid te benoemen, nog niet wetend dat hem hetzelfde enkele minuten later zou overkomen. Meteen daarna overhandigde hij de hamer aan de nieuwe voorzitter Sebastiaan de Vet Tijdens de algemene ledenvergadering werden de scheidende bestuursleden Niek de Kort en Jan Boer met algemene instemming benoemd tot erelid van de KNVWS. Op bijgevoegde foto spreekt Niek Jan de Boer toe tijdens het bekendmaken van het voorstel Jan tot erelid te benoemen, nog niet wetend dat hem hetzelfde enkele minuten later zou overkomen. Meteen daarna overhandigde hij de hamer aan de nieuwe voorzitter Sebastiaan de Vet
 {{:fotos:verenigingsraad2018:erelid_de_boer.jpg?280| }}{{ :fotos:verenigingsraad2018:nieuwe_vz_de_vet.jpg?280|}} {{:fotos:verenigingsraad2018:erelid_de_boer.jpg?280| }}{{ :fotos:verenigingsraad2018:nieuwe_vz_de_vet.jpg?280|}}
 +
 +Op de ALV die door velen werd bijgewoond was een hoofdthema de toekomst van Zenit. De leden werden aangespoord hun achterban te motiveren een abonnement op Zenit te nemen om zo de toekomst ervan te verzekeren.{{ :fotos:verenigingsraad2018:dsc07377_res25.jpg? 560
 +| }}
 +
 +
  
  
Secretariaat KNVWS: Drs. J.A. de Boer, Prinses Irenelaan 1, 9765 AL Paterswolde. Telefoon 050 3094290, E-mail: J.A.de.Boer@rug.nl. KvK Utrecht 40477437.
Recent changes RSS feed Powered by PHP Driven by DokuWiki