Inhoud

Projectsubsidies

Organiseert u een sterrenkundige activiteit, dan kunt u bij het bestuur van de KNVWS om subsidie vragen uit het VLBF (zie onder).

KNVWS

De KNVWS begroot jaarlijks een bedrag voor projecten, zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Op de ALV van 2016 werd een nieuw beleid voor de toekomst geschetst.
Op de aanstaande ALV zal bedrag en besteding worden vastgesteld.

Van Leeuwen Boomkamp Fonds

Het bestuur van de KNVWS beheert het P. Van Leeuwen Boomkamp Fonds voor Sterrenkunde (VLBF). Deze stichting heeft ten doel de bevordering van de beoefening van de sterrenkunde en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Bij door de stichting (mede) gefinancierde activiteiten, dient zoveel mogelijk de naam van de stichting te worden vermeld (statuten).
De stichting is 6 juli 1939 opgericht door Pieter van Leeuwen Boomkamp, koopman te Naarden, „uit waardering voor de belangrijke plaats die Nederland zich op sterrenkundig gebied in de wereld had verworven, en uit gedrevenheid door het verlangen deze positie te helpen handhaven”.
Bij het naar buiten brengen van activiteiten die door de stichting (mede) zijn gefinancierd, dient zoveel mogelijk de naam van de stichting te worden vermeld. Afgebeeld is hier het logo in lage resolutie. Voor drukwerk is er een logo in hoge resolutie.

Voorwaarden

Voor subsidiemogelijkheden zijn er echter wel een paar eisen:

Wilt u in aanmerking komen? Neem dan contact op met onze secretaris, en stuur bij uw aanvraag een sluitende begroting mee.