Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

utrecht [26-05-2018 15:37]
peterperdijk [Bijeenkomsten]
utrecht [26-05-2018 15:39] (huidige)
peterperdijk [Bijeenkomsten]
Regel 26: Regel 26:
 Spreker: Elise Sänger \\ Spreker: Elise Sänger \\
 Onderwerp: Deeltjes fysica \\ Onderwerp: Deeltjes fysica \\
-Elise Sänger neemt jullie mee naar de wereld van het kleine. Want wil je weten hoe dingen zoals een ster werkt dan moet je kijken naar subatomaire objectenprotonen, elektronen, fotonen en quarks en elk heeft zijn eigen functie. Hoe deze deeltjes reageren met elkaar (of juist niet) bepaald in grote mate ook hoe objecten zoals een ster, zwart gat en planeten zijn zoals ze zijn.+Elise Sänger neemt jullie mee naar de wereld van het hele kleine. Want wil je weten hoe dingen zoals een ster werkt dan moet je kijken naar subatomaire objecten zoals protonen, elektronen, fotonen en quarks. Elk van deze objecten heeft zijn eigen functie. Hoe deze deeltjes met elkaar reageren (of juist niet) bepaald in grote mate ook hoe objecten zoals een ster, zwart gat en planeten zijn zoals ze zijn.
 {{ :higgshenfald.jpg?700 |}} {{ :higgshenfald.jpg?700 |}}