Meer sterrenkunde!

Wil je nog meer sterrenkunde op de sterrenwacht in leiden? Op deze pagina tonen wij nieuws van andere verenigingen die actief zijn op de sterrenwacht in Leiden.

Naast de JWG zijn nog twee andere verenigingen actief:

Hoewel deze verenigingen op volwassenen zijn gericht kan het toch dat ze bijeenkomsten organiseren die jij leuk vind.

Het Heelal '(re)vistied' 17 maart 2018

Heelal in zakformaat - 4 Het heelal ‘(re)visited’

Deze vierde dag van de cyclus ‘Heelal in zakformaat’ start met een korte samenvatting van de voorafgaande sessies en gaat vervolgens dieper in op enkele belangrijke thema’s.
Zo komt de theorie van het multiversum – er is niet één heelal, maar er zijn meerdere heelallen - uitgebreider aan de orde. Ook gaat de docent dieper in op het fenomeen van de donkere materie: wat is dat eigenlijk? En hoe weten we überhaupt dat dit mysterieuze goedje bestaat?
Een deel van de les wordt besteed aan onderwerpen die dichter bij huis liggen: de planeten in ons eigen zonnestelsel. En ook de ruimtevaart wordt behandeld, want veel van de nieuwste inzichten zijn gebaseerd op metingen en observaties die via ruimtevoertuigen en –instrumenten worden gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het werk van de Hubble-telescoop.
Tot slot is er ruimte om aandacht te besteden aan de allerlaatste nieuwtjes.

Prijs € 65,- 1 presentatie (incl. lunch)
Locatie de Sterrentuin

ML34 Datum zaterdag 17 maart 2018 10.00 – 16.00 uur

Voor meer informatie zie: www.volksuniversiteitleiderdorp.nl

Ons Melkwegstelsel - 11 Januari 2018

Daedalus nodigt alle leden van LWSK, WLS, Kaiser en kader en oudere jeugd van de JWG van harte uit om met onderstaande workshop mee te doen.

  • Onderwerp: Ons Melkwegstelsel
  • Facilitator: Isabel van Vledder
  • Datum/Tijd: Donderdag, 11 Januari 2018, 20:00 uur
  • Plaats: de Oude Sterrewacht Zaal, C102

Toelichting:
Melkwegstelsels zijn de grote bouwstenen van het heelal. Ons eigen melkwegstelsel kennen we het best. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van ons melkwegstelsel en hoe zijn we die te weten gekomen?

Neem svp een pen, papier en een rekenmachine mee naar de workshop.

Aanmelden:
Bij de voorbereiding van deze Daedalus-avond is het prettig een schatting van de opkomst te hebben. Daarom kun je je vooraf aanmelden bij Lex Scheers op lex.scheers@planet.nl. Maar ook zonder aanmelding ben je nog steeds welkom mocht je op het laatste moment toch kunnen komen.

Namens de Daedalus groep van WLS en LWSK,
met vriendelijke groet,
Erik Kleiss

Workshop Sterevolutie

Donderdag 14 december, Oude Sterrenwacht, Leiden

Bij de avond sterevolutie vorig jaar is veel aandacht besteed aan het HR-diagram (Hertzsprung-Russel diagram). Dit diagram is nuttig voor mensen die proberen de sterevolutie te begrijpen.

Wij gaan er op de workshopavond iets heel anders mee doen. We gaan de afstand bepalen van M12, een bolvormige sterrenhoop. Het lijkt of dit er helemaal niets mee te maken heeft maar schijn bedriegt. Deze toepassing zie je overal terug in de literatuur en op het internet. We volgen de instructies van een door de ESA ontwikkeld practicum voor middelbare scholieren.

We gaan meten op een foto van M12. Met die data gaan we een HR diagram maken en vervolgens zullen we de afstand tot M12 bepalen. Hoe we dat gaan doen zal ik op de avond uitleggen. Het is in principe heel eenvoudig. Na afloop zal je zien dat heel veel begrippen ineens op zijn plek vallen.

We beginnen met maximaal 15 minuten introductie om even snel een aantal zaken te herhalen. Daarna is het “aan de slag”. We gaan werken in groepen van twee personen (alleen mag ook). Afkijken en elkaar helpen moet! Tijdens het practicum is er alle tijd voor het beantwoorden van vragen.

Meenemen: * Moelijkheidsgraad: Iedereen kan het. * Potlood, gum en lineaal. * Rekenmachine (optioneel) * Goede ogen

Omdat we graag een schatting hebben van het aantal deelnemers verzoeken we je om ons te laten weten dat je komt via daedalus.leiden@gmail.com. Maar je bent ook nog welkom als je op het laatste moment toch besluit dat je kan komen.

Tot donderdag 14 december. Namens de Daedalus groep, Erik Kleiss