ALV 22 april 2017

Uitnodiging ALV voor de Leden der JWG

Beste JWG lid,

We willen je graag van harte uitnodigen bij de komende Algemene LedenVergadering (afgekort ALV)

Wat is nou een Algemene leden vergadering? De JWG heeft zo' n 500 leden. Van deze leden zijn er ongeveer 50 actief in de besturen van afdelingen, kampen en verschillende commissies. Deze actieve leden zorgen voor activiteiten binnen de vereniging en zijn dus erg belangrijk om de JWG staande te houden. Het hoofdbestuur van de JWG houdt bij alle besturen een oogje in het zeil en neemt belangrijke beslissingen die de hele JWG aangaan. Een keer per jaar organiseert het hoofdbestuur een ALV, om uitleg en verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar.

Locatie
De ALV wordt gehouden op de sterrenwacht Sonnenborgh
Zonnenburg 2
3512 NL Utrecht

Datum en tijd
Op 22 april, wordt de volgende ALV gehouden, aanvang 11:30, opening vergadering 12:30. Toegang en lunch zijn gratis. Op de ALV vertelt het hoofdbestuur wat er het afgelopen jaar in de vereniging heeft gespeeld en wat het van plan is het aankomende jaar te allemaal te doen. Alle leden van de JWG zijn hierbij uitgenodigd om te komen. Dus ook elk lid jong, oud, actief of niet. Als je wilt, kun je ook je mening geven over het beleid van de JWG, vragen stellen en suggesties doen. Over sommige kwesties wordt gestemd op de ALV.

Vacatures
De leden van het hoofdbestuur worden op de ALV gekozen. Als er een vacature is, draagt het hoofdbestuur een kandidaat voor en/of kan een kandidaat zichzelf voordragen. Voor de lijst van open vacatures zie Vacaturepagina

Er zijn meerdere vacatures open voor het hoofdbestuur! We zoeken een Voorzitter, Secretaris, Afdelingscoördinator, Tweede Afdelingscoördinator en een Algemeen Bestuurslid.

Voor meer informatie over de ALV of de vacatures kun je mailen naar secretaris@sterrenkunde.nl of bellen naar 0611963148.

Hopelijk tot 22 april!

Mariska Weusten,
Secretaris der JWG
+31(0)611 963 148
secretaris@sterrenkunde.nl

Agenda

• Mededelingen en vaststelling van de agenda
• Ingekomen stukken
• Notulen bALV der JWG van 20 november 2016
• (fot o)Jaarverslag over 2016
• Financiën verslag 2016
• Samenstelling hoofdbestuur & bestuurswissels
• Beleidsvoornemens
• Begroting 2017
• Vaststelling Contributies
• Kascommissie
• StUV
• Raad van Commissarissen
• Commissie van beroep
• Wat verder ter tafel komt
• Rondvraag
• Sluiting

Vergaderstukken

Bestuursmutaties

Aftredende bestuurder

• Voorzitter: Rafaël Mostert
• Penningmeester: Lucas van Duin

Voorgestelde kandidaten

• Voorzitter: Rianne Plantenga
• Penningmeester: Cyrano Chatziantoniou

Geplande samenstelling HB na ALV van 23 april 2016

• Voorzitter: Rianne Plantenga (dagelijks bestuur)
• Penningmeester: Cyrano Chatziantoniou (dagelijks bestuur)
• Secretaris: Mariska Weusten (dagelijks bestuur)
• Vrijwilligerscoördinator: Rianne Plantenga (algemeen bestuur)
• Algemeen Bestuurslid: Lucas van Duin (algemeen bestuur)
• Algemeen Bestuurslid: Rafaël Mostert (algemeen bestuur)